pohrebná služba Piešťany - pohrebníctvo Piešťany
Pohrebníctvo v Piešťanoch NONSTOP na číslach: 0907 520 813 a 0908 528 501

Pohrebná služba v Piešťanoch - KVARS

• pohrebné služby a kamenárske práce •
Lukáš Pazúrik KVARS - POHREBNÁ SLUŽBA

Už 13 rokov pomáhame našim klientom v tých najťažších chvíľach,
kedy sa musia rozlúčiť so svojimi blízkymi a poskytujeme im komplexné pohrebné služby. Zabezpečujeme dôstojnú rozlúčku so zosnulým
a pozostalým vychádzame v ústrety v maximálnej miere.

K samozrejmým službám patrí:
• prevoz zosnulých v rámci celého Slovenska
• smútočný obrad
• predaj rakiev
• vykopanie a úprava hrobu
• zhotovenie smútočných oznámení (parte)
• vybavenie dokladov na matrike


Klientom sme na telefónnych číslach k dispozícii NONSTOP.
pohrebná služba Piešťany - prevoz zosnulého

Pohrebníctvo KVARS

Ďalej našim klientom ponúkame doplnkový sortiment ako:
• smútočné kytice
• smútočné vence a ikebany
• krížiky
• kríže k hrobu s vypísaním
• smútočné sviečky
• sväté obrázky
• tylové prikrývky
• náhrobné kamene a krypty


Všetky doplnkové služby a sortiment sa snažíme skombinovať
a aranžovať podľa požiadaviek zákazníka.
Pomôžeme vám pri zorganizovaní smútočného obradu, aby ste sa vyhli stresu počas rozlúčky so zosnulým. V týchto ťažkých chvíľach pre vás so všetkou úctou urobíme všetko, čo je v našich silách.
pohrebná služba Piešťany - smútočné oznámenie parte


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Ochotne vám poradíme a pomôžeme.